Địa chỉ: P441, Tòa nhà Thành Đạt 1 - 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0911.902.444 - 02253.828.313

Website: www.eilvietnam.com - Email: cskh@eilvietnam.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: P441, Tòa nhà Thành Đạt 1 - 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0911.902.444 - 02253.828.313

Email: cskh@eilvietnam.com

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Địa chỉ công ty EIL Việt Nam

Liên hệ công ty EIL Việt Nam