0911.902.444

Dịch vụ khách sạn

Tập Đoàn EIL Việt Nam có hệ thống khách sạn nằm tại trung tâm thành phố HCM và thành phố du lịch Vũng Tàu.

 

EnglishVietnamese