0911.902.444

Bất động sản

Tập đoàn EIL Việt Nam đang tập trung cho thuê đất nhà xưởng và khu công nghiệp. Với diện tích hàng nghìn héc ta cùng với cơ sở nhà máy được hiện đại, đáp ứng được nhu cầu về năng suất cũng như chất lượng làm việc, EIL Việt Nam vẫn đang là đơn vị dẫn đầu trong ngành.

Bên cạnh đó, Tập đoàn EIL Việt Nam cũng đã và đang tham gia vào các dự án hỗ trợ Start up Bất động sản; xây dựng mạng lưới mô hình kinh doanh bền vững, độ phủ rộng.

Với tầm nhìn xây dựng mô hình bất động sản rộng khắp, tiếp cận các dự án giá trị cao, Tập đoàn EIL Việt Nam luôn tìm kiếm và cũng cấp cho các đối tác những giá trị tốt đẹp, bền vững nhất.

EnglishVietnamese