0911.902.444

Giới thiệu về chúng tôi

 1. Lịch sử hình thành
  Tập đoàn EIL Việt Nam (EIL VIETNAM GROUP) tiền thân là Xí nghiệp sản xuất Nguyên phụ liệu công
  nghiệp Miền Bắc được thành lập 1999.
  Trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi diện mạo các nền
  kinh tế thế giới, Tập đoàn EIL Việt Nam luôn nỗ lực phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực, bứt phá
  ngoạn mục, vươn lên trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam trong với các lĩnh vực:
  Sản xuất và cung ứng bao bì, Giáo dục, Bất động sản,…
 2. Lĩnh vực hoạt động
  Sản xuất và cung ứng bao bì
  Giáo dục
  Bất động sản
  Dịch vụ khách sạn
  Sản phẩm nông nghiệp
  Nguyên phụ liệu công nghiệp

Sản xuất và cung ứng bao bì

 

Giáo dục

Bất động sản

Chất hút ẩm công nghiệp

Nguyên phụ liệu công nghiệp